Article in Ny Teknik on aerial robotic aircraft inspection

Screenshot 2019-01-26 at 12.47.39.png

Whole article here

Klättrande robotar som inspekterar flygplan inför avfärd. Det kan bli verklighet inom en snar framtid.

Vid Luleå tekniska universitet pågår nu arbetet med att försöka ersätta mänskliga inspektörer.

I dag inspekteras flygplan manuellt av människor med sensorer. Hittas någonting som misstänks vara en skada måste kontrollanten klättra upp på planet för att inspektera skadan närmare.